Dziennik budowy

Etapy budowy


Etap 1A: Budynki AB + CD + EF + GH + IJ
- zakończenie budowy Q3'21
- pozwolenie na użytkowanie Q4'21
- przeniesienie wlasności Q1'22

Etap 1B: Budynki AB + CD 
- zakończenie budowy Q3'21
- pozwolenie na użytkowanie: Q4'21
- przeniesienie wlasności Q1'22

Etap 2: Budynki EF + GH
- zakończenie budowy Q4'21
- pozwolenie na użytkowanie Q1'22
- przeniesienie wlasności Q2'22

 

 

Dziennik budowy

Etap 1A.

a) Prace przygotowawcze: zakonczono

b) Rozpoczecie budowy/stan zero: zakonczono

c) Sciany parteru - zakonczono

c) Strop nad parterem - w przygotowaniu

 

Etap 1B.

a) Prace przygotowawcze - zakonczono

b) Stan zero - w przygotowaniu

 

Etap 2.

a) Rozpoczecie Q3' 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto dziennik:

 

30/03/2023